So sánh sản phẩm
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
VĂN PHÒNG TUYỂN SINH

 

Tin tức

  • Tại sao bạn nên học ngành Điều dưỡng tại Đại học Đông Đô

    Trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ của khoa học kĩ thuật hiện nay, con người có thể tạo ra của cải vật chất, nhằm đáp ứng nhu cầu của bản thân, sau khi họ đáp ứng được nhu cầu của bản thân thì họ quan tâm đến chất lượng cuộc sống, đời sống về tinh thần để họ có sức khỏe để có thể làm việc cũng như sản xuất, chính vì vậy ngành Điều dưỡng được quan tâm lên hàng đầu, Điều dưỡng không những vừa đáp ứng nhu cầu của con người mà nó còn góp phần phát triển xã hội, vậy bạn băn khoăn về việc đăng ký cũng như các chính sách đào tạo của trường, chúng tôi ở đây để giúp bạn làm việc đó!