So sánh sản phẩm
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
VĂN PHÒNG TUYỂN SINH

 

Tuổi trẻ trường cao đẳng Y Dược Hà Nội học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam (19/5/1890- 19/5/2017).

 
Thực hiện lời dạy của Người, cán bộ giảng viên trường CĐ Y Dược Hà Nội luôn cố gắng thi đua dạy tốt, học tốt, tâm huyết với nghề nghiệp, phải thấy được lợi ích thiết thực trước mắt và lâu dài: ”Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.

Toàn thể sinh viên trường cũng luôn ý thức được việc học trước tiên là vì mình, vì gia đình và vì tương lai của chính mình, và sau là vì tổ quốc. Nghề Y là một nghề cao quý, được xã hội tôn vinh, các em càng phải không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện y đức mới thực hiện được lời dạy của Bác

 

 
Thực hiện lời dạy của Người, cán bộ giảng viên trường CĐ Y Dược Hà Nội luôn cố gắng thi đua dạy tốt, học tốt, tâm huyết với nghề nghiệp, phải thấy được lợi ích thiết thực trước mắt và lâu dài: ”Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.

Toàn thể sinh viên trường cũng luôn ý thức được việc học trước tiên là vì mình, vì gia đình và vì tương lai của chính mình, và sau là vì tổ quốc. Nghề Y là một nghề cao quý, được xã hội tôn vinh, các em càng phải không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện y đức mới thực hiện được lời dạy của Bác
Tags: ,